Jeff Levin

Jeff Levin er utdannet arkitekt og doktor i naturmedisin. Han har jobbet full tid med energihealing i de siste 30 årene og har vært spesielt opptatt av miljøforurensning, som elektromagnetisk stråling og geopatisk stress (skadelige jordenergier; vannårer, grid, etc). 

 

Som et resultat av dette arbeidet, har han utviklet/kanalisert ned magnetkort/energikort. Det fungerer slik at molekylene i en svak magnet blir omstrukturert slik at den avgir subatomære partikler som vibrerer nær jordens naturlige energifrekvens på 7,83 Hz. Det er også frekvensen for alfarytmer i hjernebølgene våre. Disse omstrukturerte magnetene er det vi kaller Vortex-kort. Disse kortene er knyttet til hellig geometri og utstråler en bestemt energifrekvens som kan benyttes på kroppen i forbindelse med healing, eller i omgivelsene for å balansere bygninger, maten vi spiser, vann, planter, dyr eller luften vi puster inn. 

 

Hvert enkelt kort er "forsterket" av Jeff Levin, og etter testing har det vist seg at kortene fra de blir unnfanget, holder seg uforandret over tid både når det gjelder vibrasjonsfrekvens og kraft. 

 

Vortex kortene har to funksjoner. Når de brukes i omgivelsene, vil de ikke – og kan heller ikke – fjerne vibrasjoner fra jordenergier eller menneskeskapt elektromagnetisk stråling. I stedet forvandles de skadelige energifrekvenser til lettere, mer helbredende frekvenser som er i harmoni med kroppens bioelektriske felt. Vortex kortene er altså virkemiddelet som hjelper vårt personlige energifelt med å bevares sin styrke i møte med de mange invaderende, menneskeskapte kreftene som finnes i omgivelsene våre. Jeff Levin har utviklet forskjellige Vortex kort som hver har sin egen funksjon. 

 

Jeff Levin har utviklet  behandlingsformen som heter Life Alignment, der han bruker Vortex kortene som et hjelpemiddel i behandlingen.

 

Det er skrevet bok om hans arbeid:

"Life Alignment. Heal your life and discover your soul's true purpose".

På norsk heter den: Helbred ditt liv med Life Alignment, av Philippa Lubbock og kom ut på norsk 12. mars 2013 på Cappelen Damm.

Boken kan kjøpes i vår nettbutikk for kr 59,-

 

 

For mer informasjon: www.life-alignment.com

Jeff Levin_edited_edited.png